6 Ağustos 2017

Kamusal Hafızalaştırmada Etnik Köken, Sınıf ve Toplumsal Cinsiyet – Elizabeth Jelin / DEMOS çevirisi

Alternatif: http://kadinlarinbarismucadelesi.com/wp-content/uploads/2017/08/jelin-kamusal-hafizalastirma-ve-toplumsal-cinsiyet-1.pdf 0 likes