Küreselden Yerele: Çatışma Sonrası Politika Yapım Süreçlerinde BMGK 1325 No’lu Kararını Temel Almak – Monica McWilliams&Avila Kilmurray / DEMOS çevirisi