Küreselden Yerele: Çatışma Sonrası Politika Yapım Süreçlerinde BMGK 1325 No’lu Kararını Temel Almak – Monica McWilliams&Avila Kilmurray / DEMOS çevirisi


Alternatif: Küreselden Yerele: Çatışma Sonrası Politika Yapım Süreçlerinde Toplumsal Cinsiyet, Barış ve Güvenlik Konulu BMGK 1325 No’lu Kararını Temel Almak

+ There are no comments

Add yours

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.